Lựa chọn phiên bản PHP khác nhau

phiên bản PHP khác nhau

Tại các máy chủ CloudLinux Hosting của VietNAP, chúng tôi sẽ hỗ trợ các phiên bản PHP khác nhau. Điều này hỗ trợ khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu bạn không chắc chắn cần sử dụng phiên bản nào, bạn có thể gửi mail … Đọc tiếp