Tương lai của Adobe Flash

Flash được sử dụng, tạo ra những websites với hiệu ứng cực kỳ bóng bẩy. Một phần nào đó, bạn sẽ bị thu hút bởi các hiệu ứng này. Tuy nhiên, Adobe vừa tuyên bố ngừng phát triển các phiên bản Flash kế tiếp trên các thiết bị di động. Các thiết bị di động … Đọc tiếp