Bing – hợp tác Microsoft – Yahoo

Cuối cùng, sau bao nỗ lực hợp tác thì Microsoft đã đạt đươc thỏa thuận với Yahoo Bing sẽ là máy tìm kiếm sử dụng cho cả Microsoft và Yahoo Microsoft AdCenter sẽ cung cấp quảng cáo cho cả Microsoft và Yahoo Yahoo sẽ chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm Nhìn lại lịch … Đọc tiếp