Cấu hình www với htaccess

www với htaccess

Khi cấu hình một website mới với Google Search Console, bạn sẽ được khuyến nghị nên cấu hình site với www hoặc không, khi được hiển thị kết quả tại Google Search. Do vậy, bạn cũng nên chọn hiển thị ngay ở website của mình, có hoặc không tiền tố www. Việc này có thể thực … Đọc tiếp