Phân biệt dịch vụ SEO và SEM

Trong thời đại Internet ngày nay, không khó khăn gì để tìm kiếm thông tin sản phẩm/dịch vụ mình cần qua vài từ khóa được gõ vào công cụ tìm kiếm Google, Yahoo v.v… và ngay lập tức người đọc có được hàng ngàn kết quả website liên quan tới từ khóa đó. Trong Google, … Đọc tiếp