Cấu hình www với htaccess

www với htaccess

Khi cấu hình một website mới với Google Search Console, bạn sẽ được khuyến nghị nên cấu hình site với www hoặc không, khi được hiển thị kết quả tại Google Search. Do vậy, bạn cũng nên chọn hiển thị ngay ở website của mình, có hoặc không tiền tố www. Việc này có thể thực … Đọc tiếp

Redirect 301

Để website mới được thừa hưởng những thành tựu đã có của website cũ, có thể dùng redirect 301 từ địa chỉ cũ tới địa chỉ mới. Khi dùng redirect 301, Google bots sẽ biết địa chỉ web cũ đã được chuyển hẳn sang địa chỉ mới. Dùng file .htaccess với máy chủ *nix và … Đọc tiếp