Chủ thể quản lý tên miền

xác nhận chủ thể quản lý tên miền quốc tế với tên miền bao vây

Sau khi đăng ký tên miền quốc tế, khách hàng cần xác nhận chủ thể quản lý tên miền. Đây là yêu cầu bắt buộc từ tổ chức ICANN, là tổ chức quản lý toàn bộ các tên miền trên thế giới. Bên cạnh đó, với các khách hàng tại Việt Nam, theo nghị định … Đọc tiếp