Lỗi tiếng Việt font unicode ở WordPress 4.6

Lỗi tiếng Việt ở WordPress 4.6

Khi soạn thảo bài viết, một số khách hàng gặp lỗi tiếng Việt font unicode với bản WordPress 4.6. Lỗi này gây ra khoảng cách giữa các ký tự, với các chữ có dấu. Điều này dẫn đến việc người đọc rất khó chịu. Bản WordPress 4.6.1 đã được vá lỗi này. Đồng thời, phiên … Đọc tiếp