Kiểm thử SpamExperts

vietnap antispam

Từ ngày 13/12/2012, VietNAP thử nghiệm 1 anti-spam filter mới, được sử dụng hệ thống của SpamExperts. Đây là một nhà cung cấp dịch vụ chặn thư rác tại Hà Lan, đã cung cấp phần mềm anti-spam cho rất nhiều công ty lớn trên thế giới. Hệ thống của SpamExperts cho phép lọc cả email … Đọc tiếp