Yahoo mail & DMARC

yahoo email bounce

Yahoo mới thay đổi quy định về DMARC Họ thêm vào một bản ghi “p=reject” cho tên miền yahoo.com. Như vậy, mỗi khi một địa chỉ thư Yahoo gửi đi không từ các máy chủ của Yahoo sẽ bị từ chối. Việc áp dụng quy định này là một việc tốt. Nó cho phép Yahoo … Đọc tiếp

Site Explorer ngưng hoạt động

Yahoo đã chính thức ngưng dịch vụ Site Explorer từ ngày 21/11/2011. Lý do là hoàn tất việc sát nhập công cụ tìm kiếm của Yahoo vào Bing, công cụ tìm kiếm được phát triển bởi Microsoft. Kể từ ngày 21/11/2011, khách hàng sử dụng Yahoo Site Explorer có thể chuyển sang sử dụng Bing … Đọc tiếp

Bing – hợp tác Microsoft – Yahoo

Cuối cùng, sau bao nỗ lực hợp tác thì Microsoft đã đạt đươc thỏa thuận với Yahoo Bing sẽ là máy tìm kiếm sử dụng cho cả Microsoft và Yahoo Microsoft AdCenter sẽ cung cấp quảng cáo cho cả Microsoft và Yahoo Yahoo sẽ chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm Nhìn lại lịch … Đọc tiếp