Kiểm tra ticket cũ

  • Đăng nhập hệ thống với username, password đã được gửi sau khi order. Để đăng nhập bạn kích vào link Account  chọn Login. Nếu quên password có thể sử dụng chức năng Request a password reset
  • Để xem lại các ticket cũ cũng như các support cũ của VietNAP bấm vào tab Support chọn Tickets sẽ mở ra 1 giao diện mới bạn cần đăng nhập lại mới có thể xem được. Bạn nhập lại email và password đăng nhập lúc đầu sau đó kích vào Login
  • Chọn View Ticket để xem tất cả các ticket của bạn từ khi khởi tạo dịch vụ