Hệ thống làm mát trong datacenter

Trung tâm dữ liệu Netriver, ngay từ khi triển khai xây dựng, đã đặt mục tiêu cung cấp các rack space với mật độ cao (high-density design), cho phép sử dụng đủ 42U/cabinet. Việc này yêu cầu thiết kế các hệ thống giải nhiệt rất kỹ lưỡng, hoạt động với công suất cao. Để đáp … Đọc tiếp

Hệ thống điện trong datacenter tại Lynnwood

Trung tâm dữ liệu Netriver, nơi mà 3inetworks JSC đang sử dụng cho các hệ thống máy chủ hosting, được xây dựng tại thành phố Lynnwood, phụ cận thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Đây là datacenter tiêu chuẩn mẫu của tập đoàn APC tại khu vực miền Tây nước Mỹ. Hệ thống … Đọc tiếp