VPS bảo vệ môi trường

ảo hoá máy chủ giúp bảo vệ môi trường

Năm tháng trước, 3inetworks đã có một bài viết giới thiệu về lợi ích của việc ảo hóa hệ thống máy chủ. Mỗi máy chủ ảo VPS là kết quả của công nghệ ảo hóa khi phân chia các tài nguyên trong máy chủ vật lý với hệ điều hành và trình quản trị riêng, … Đọc tiếp