Hệ thống quản lý tên miền quốc tế mới tại US

Từ tháng 1/2012, VietNAP triển khai một hệ thống quản lý tên miền quốc tế mới, được đặt ở datacenter Softlayer, WA. Trung tâm dữ liệu này sẽ có kết nối tốt hơn IDC hiện tại ở Texas, cho phép hoạt động ổn định hơn.

Hệ thống này cũng được tích hợp vào hệ thống quản lý khách hàng trung tâm của VietNAP. Đồng thời, các accounts domains resellers mới cũng sẽ được khởi tạo tại đây.

Với việc triển khai hệ thống mới, VietNAP luôn giữ cam kết đem lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, đảm bảo cho hoạt động của các web sites thông suốt 24/7.