Chứng chỉ số SSL – Tầm quan trọng đối với một website

Khi mua bán, giao dịch trong các cửa hàng thực, khách hàng sẽ biết được họ đang giao dịch với ai, nếu có gì sai sót trong giao dịch họ có thể đòi lại tiền từ người quản lý cửa hàng hay chủ cửa hàng. Tuy nhiên trên Internet, người truy cập website không có … Đọc tiếp