Thay đổi thời hạn đăng ký chứng chỉ số (SSL)

thời hạn đăng ký chứng chỉ số

Trong một cuộc họp vào tháng trước, Hiệp hội CAB (Certificate Authority/Browser) đã thống nhất đưa ra quyết định giảm thời hạn đăng ký chứng chỉ  số (SSL) ở mức tối đa từ 03 năm xuống còn 02 năm. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 01/03/2018. Việc thay đổi này nhằm thích ứng với xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ và giải quyết vấn đề tăng cường an ninh mạng.

[div class=”greenbox”]CAB là hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ chứng chỉ số SSL và trình duyệt Internet, cũng như một số nhà cung cấp phần mềm viễn thông có áp dụng các giao thức mã hoá số. CAB được bắt đầu từ năm 2005, nhằm phối hợp tăng cường sự hỗ trợ giữa các công ty, đẩy mạnh hơn việc áp dụng các chứng chỉ số SSL/TLS, nhằm tăng cường tính bảo mật trên Internet.[end-div]

  • Như vậy, từ nay đến trước ngày 01 tháng 3, 2018, Quý khách hàng vẫn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ chứng chỉ số SSL với thời hạn tối đa 03 năm.
  • Đối với các order gia hạn sau ngày 01 tháng 3, năm 2018, chứng chỉ số cũng chỉ được đăng ký với thời gian 2 năm. Tuy nhiên, nếu gia hạn trước ngày hết hạn, thời gian tối đa được cộng thêm vẫn được giữ nguyên là 03 tháng.

VietNAP xin thông báo để Quý khách hàng có thể chủ động sắp xếp kế hoạch cho phù hợp với thời hạn đăng ký chứng chỉ số SSL theo quy định mới. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng gửi email tới phòng kinh doanh sales@vietnap.com. Chúng tôi sẽ kiểm tra thư và trả lời chi tiết.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng.