Gây quỹ cho CLB ca trù Thăng Long

Xưa kia, lễ mở xiêm y vốn được giáo phường ca trù tổ chức sau khi các đào, kép trải qua quá trình nhiều năm khổ luyện. Trong buổi lễ đó, gia đình phải chuẩn bị mâm lễ trình lên các cụ Thượng, cụ Trùm tại đình, đền sở tại, gọi là mâm lễ Cáo … Đọc tiếp