Hệ thống điện trong datacenter tại Lynnwood

Trung tâm dữ liệu Netriver, nơi mà 3inetworks JSC đang sử dụng cho các hệ thống máy chủ hosting, được xây dựng tại thành phố Lynnwood, phụ cận thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Đây là datacenter tiêu chuẩn mẫu của tập đoàn APC tại khu vực miền Tây nước Mỹ. Hệ thống máy phát điện được lắp đặt quy chuẩn, thiết kế chạy dự phòng nóng. Hệ thống UPS cho phép duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống trong vòng 10 phút, nếu mất điện lưới. Diện tích dành cho việc lắp đặt, vận hành các…