Đắt hay rẻ – câu hỏi muôn thủa

chi phí doanh nghiệp

Vì sao lại cùng là cân thịt hay mớ rau mà lại đắt rẻ khác nhau? Vì người kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao họ phải bỏ tiền cho công nghệ để làm sạch thật, lại truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng biết là thực sự nó sạch, lại bỏ tiền để … Đọc tiếp

Helpdesk hỗ trợ khách hàng

helpdesk hỗ trợ khách hàng

Helpdesk là một phần quan trọng trong hoạt động tại VietNAP, kể cả với các câu hỏi trước và sau bán hàng, các tình huống hỗ trợ kỹ thuật. Các câu hỏi của khách hàng gửi đến VietNAP đều được chuyển đổi thành các tickets, lưu vào trong helpdesk. Từ đó, helpdesk không chỉ là … Đọc tiếp