Nâng cấp antispam

Hệ thống thư điện tử được bảo vệ khỏi spam, virus của VietNAP

Theo thống kê hàng tháng, hệ thống máy chủ antispam của VietNAP xử lý khoảng 2.5 triệu bức thư gửi đến và 2 triệu thư gửi ra ngoài. Trong 2.5 triệu thư gửi đến, có tới 60% là spam và chứa virus. Từ khi thiết lập hệ thống vào tháng 12 năm 2012 chưa có … Đọc tiếp

Nâng cấp network tại trung tâm dữ liệu SEA01

VietNAP cabinet network

NTT America, một trong những nhà cung cấp kết nối Internet của VietNAP, sẽ tiến hành nâng cấp routers tại Seattle. Việc nâng cấp này sẽ không gây ra gián đoạn kết nối, do VietNAP vẫn duy trì hệ thống mạng qua kết nối tới các nhà cung cấp khác. Chi tiết đợt nâng cấp … Đọc tiếp

Roundcube 1.0 giao diện tiếng Việt

Roundcube tiếng Việt

Roundcube đã đưa ra phiên bản mới 1.0 cho phần mềm webmail thông dụng này. VietNAP Hosting đã tham gia phiên dịch giao diện Roundcube từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và gửi bản cập nhật mới nhất cho phiên bản này. Roundcube 1.0 sẽ được cài đặt ở các máy chủ Linux của VietNAP … Đọc tiếp